Ana içeriğe atla
Talat Kaya
Dr. Öğr. Üyesi Talat KAYA

Uluslararası Ticaret Hukuku alanında akademik ve pratik çalışmaları bulunan bir hukukçu. 

  • ASBÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı 
  • ASBÜ Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
  • Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı
  • ASBÜ Hukuk Fakültesi Dergisi Editörü

Adalet mutlak eşitlik değildir, temeli hakkaniyettir.




Biyografi

Talat KAYA, lisans derecesini 1998 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, yüksek lisans derecesini 2005 yılında Vanderbilt Üniversitesi’nden, doktora derecesini ise 2013 yılında Ankara Üniversitesi’nden almıştır. 1999-2000 yılları arasında hakim adayı olarak çalışan Talat Kaya, 2000 yılı sonunda Dış Ticaret Müsteşarlığı’na geçmiştir. Daha sonra Ekonomi Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı olarak yapılandırılan kurumda, uluslararası ticaret ve yatırım hukukunun farklı konuları üzerinde çalışmış, uluslararası ticaret alanında yapılan pek anlaşmanın müzakeresi ve yazımına iştirak etmiştir. Türkiye’nin taraf olduğu pek çok ticari uyuşmazlıkta görev alan Talat Kaya, Türk firmalarının yurt dışında karşılaşmış olduğu ticari sorunların çözümü için hukuki mütalaalar hazırlamıştır. 2007-2008 yılları arasında bir yıl süreyle İsviçre’de bulunan DTÖ Hukuku Danışma Merkezi’nde genç hukuk danışmanı olarak istihdam edilmiştir. 2018 yılından bu yana Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde çalışan Talat Kaya’nın uluslararası ticaret hukuku, uluslararası yatırım hukuku, uluslararası fikri mülkiyet hukuku ve uluslararası rekabet hukuku konularında pek çok akademik çalışması bulunmaktadır.


Araştırma Alanları

Uluslararası Özel Hukuk, Vatandaşlık Hukuku, Yabancılar Hukuku, Tahkim, Uluslararası Ticaret Hukuku, Dünya Ticaret Örgütü Hukuku


Verdiği Dersler
  • Uluslararası Özel Hukuk
  • Uluslararası Ticari Sözleşmeler 
  • Tahkim
  • Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uluslararası Düzenlemeler
  • Dünya Ticaret Örgütü Hukuku 

Video ve Görseller