Ana içeriğe atla

ikonÖğrenci Odaklı Yaklaşım

Fakültemizde 2018-2019 eğitim öğretim yılında % 30 ağırlıklı İngilizce eğitim veren lisans programı açılmıştır.

Öğrenci kontenjanımızın diğer hukuk fakültelerine göre az olması, öğrencinin kalabalıklar içerisinde kaybolmasını önlemektedir. Öğrenci sayısına yakın öğretim üyesinin bulunması, öğrencilerimize bire bir eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Öğrencilerimize uzmanlaşma yolunu açacak olan zengin seçimlik ders olanakları, araştırma projeleri ve hukukun bizzat icra edildiği ortamlarda (mahkemeler, savcılıklar, barolar, hukuk büroları, kamu ve özel kurumlar, sivil toplum kuruluşları vs.) staj imkânları sunulmaktadır. Öğrencilerimiz, alanında uzman kişilerle sık sık buluşturulmakta ve öğrencilerimizin kariyer planlamalarına doğrudan destek verilmektedir.

Hukuk atölyeleri, araştırma projelerine aktif katılım, uygulama becerilerini geliştirecek pratik çalışma dersleri, etkili sunum tekniklerine uygun araştırma ve sunum ödevleri, muhakeme yeteneğine yönelik dersler ve sınavlar, öğrenci yönetiminde grup çalışmaları, öğrenci yayıncılığı, Mevlana, Erasmus vb. değişim programları, ikinci yabancı dil, yurt dışında eğitim ve staj, farklı modüllerde sertifika edinme olanakları ile ASBÜ Hukuk Fakültesinde, öğrenci odaklı yaklaşımımız ön plandadır.

resim1

ikon2Modern Eğitim Anlayışı

ASBÜ Hukuk Fakültesinde, klasik öğretim metodu yerine öğrenci odaklı, araştırmacı ve sorgulayıcı bir öğretim metodu uygulanmaktadır. Fakültemizde salt müfredat odaklı değil, müfredata eşlik eden öğrenme yöntemleri kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz bilgi alma ile sınırlı kalmayıp aynı zamanda bilgi üretmekte, zengin ve nitelikli seçimlik dersler arasından istedikleri alanlarda yetkinlik geliştirebilmektedir.

Öğrencilerimiz, öğretim üyelerimizin yürüttüğü ulusal ve uluslararası projelerde görev alarak araştırma asistanlığı yapmaktadır. Ayrıca disiplinler arası çalışmalara aktif olarak katılıp modern ve çağın ihtiyaçlarına uygun çözüm üretme becerisi kazanmaktadır.


Kamu kurumları, STK’lar ve özel sektörle iş birliği içerisinde kurulan uygulama ve araştırma merkezleri ve Sosyokent’te yürütülen projelerle öğrencilerimize toplumsal sorunlara çözüm üretme yeteneği ve bilgiyi faydaya dönüştürme becerisi kazandırılmaktadır.

Yabancı Dilde Eğitim

dif3

Günümüzde küreselleşme nedeniyle tüm dünya insanları birbirlerine çok daha fazla yaklaşmıştır. İnsanlar arasında sosyal, ticarî, ekonomik ve daha pek çok farklı nitelikte hukukî uyuşmazlıklar görülmektedir.

Dili ve hukuk sistemi yerel olmaktan çıkan bu yeni uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması için hukukçuların donanımlı ve yetkin olmaları, bunun için de çok dilli iyi bir hukuk eğitiminden geçmiş olmaları gerekir. Bu nedenle ASBÜ Hukuk Fakültesinde derslerin % 30’unun İngilizce olarak verildiği bir program açılmıştır. Yabancı dillerin fakülte düzeyinde örgütlendiği tek üniversite olan ASBÜ’de öğrencilerimize bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfında ileri düzeyde İngilizce eğitimi verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz, uluslararası öğrenci değişim programları ve yabancı hukuk fakülteleri ile yapılan bilimsel ve kültürel etkinlikler sayesinde yabancı dillerini geliştirme imkânı bulmaktadır.

ikon2İkinci Yabancı Dil

Öğrencilerimiz ikinci yabancı dil olarak Almanca, Arapça, Çince, Ermenice, Farsça, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca ve Rusça dillerini öğrenme olanağına da sahiptir.


Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.