Ana içeriğe atla
Dr. Öğr. Üyesi Neyire AKPINARLI
Dr. Öğr. Üyesi Neyire AKPINARLI

Mevcut uluslararası hukukun kurum ve kurallarına eleştirel bir açıdan bakabilme çabası.

  • Uluslararası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı

 

"Gerçeğin tek bir resmi yok." Stephen Hawking

 


Uluslararası hukuka ve Uluslararası hukuk tarihine eleştirel bakışBiyografi

Neyire Akpınarlı (Dr. Öğretim Üyesi), lisans (1996) derecesini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde almış, avukatlık stajının ardından Ankara'da üç yıl serbest avukatlık mesleğini yürütmüştür. Aynı dönemde Murat Açıköğretim kurslarında Hukuka Başlangıç, Anaya ve İdare Hukuk dersleri vermiştir. 

2000 yılının sonlarından itibaren akademik kaygılarla Almaya'ya gitmiş, Bremen Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Uluslararası Hukuk ve Avrupa Hukuku alanında yüksek lisans (2004) ve uluslararası hukukta (2008) doktora derecesini almıştır. Friedrich Naumann Vakfı tarafından burs verilen doktora dönemi esasen Heidelberg Max Planck Uluslararası Hukuk Enstitüsü'nde geçirilmiş, bu dönemde enstitüde yürütülen Afganistan ve Sudan bağlamında projeler takip edilmiştir. 

2002 ve 2005 yılları arasında  farklı dönemlerde toplam iki yıl dil nedeniyle Amerika'da bulunmuştur.

Doktora sonrası araştırma çalışması kapsamında 2008-2012 yılları arasında Erfurt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'inde Türkiye'deki Sosyal ve Kültürel Hakların Avrupa Hukuku bağlamında incelenmesini içeren bir projede yer almıştır.

2012 yılından itibaren doktora sonrası çalışma olarak  Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti arasındaki hukuku İslam Devletler Hukuku bağlamında incelemek için Tahran Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne misafir araştırmacı olarak kabul edilmiştir. 2012-2016 yıllarının sonuna kadar burada araştırma çalışmalarını gerçekleştirmiş, üniversitedeki hukuk,siyaset bilimi, tarih, felsefe ve edebiyat bölümlerinin doktora derslerine misafir öğrenci olarak katılmıştır. 

Uluslararası hukuk tarihi, ülkelerin kendi gerçeklikleri, bu gerçeklik üzerinde inşa ettikleri uluslararası hukuka dair değerler ve mevcut uluslararası hukukun birbiri ile ilişkisi bağlamında Endonezya'dan Rusya'ya Asya ülkelerinde bir yıllığına tasarlanan araştırma çalışması Malezya'ya gelindiğinde beklenilmeyen nedenlerden dolayı iptal edilmiştir. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne 2018 yılında katılmıştır.

Uluslararası hukuk, uluslararası hukuk tarihi, insan hakları ve insan hakları tarihi alanında kitap ve makale çalışmaları vardır. 


Araştırma Alanları

Uluslararası Hukuk

Eski Çağ Uluslararası Hukuk Tarihi 

İnsan Hakları Tarihi

İnsan Hakları 


Verdiği Dersler
  • İNT 203 Uluslararası Hukuk
  • KH 540 Uluslararası Hukuk Perspektifinden Suriye, Etkili Devlet Yönetiminin Yokluğu

Video ve Görseller

Related imageImage result for arno scherzber neyire akpinarli